GR Sport je od 2017. god. započeo distribuciju sportske opreme Janssen - Fritsen grupe u okviru koje su objedinjeni proizvođači vrhunske sportske opreme : Janssen Fritsen, oprema za fizičku pripremu, sportska oprema za decu, tramboline, oprema za penjanje, Air oprema, strunjače, oprema za sve sportove, parkure, oprema za balansiranje Speith Gymnastics , vrhunska gimnastička oprema sa FIG sertifikatima Schelde sports international, oprema za fizičku pripremu, vrhinske mobilne košarkaške konstrukcije, oprema za odbojku, rukomet, badminton, tenis, Korfball & Net ball, Fudbal i futsal Adec koji proizvodi opremu za košarku, odbojku, rukomet, badminton, tenis, kordbal i netbal, Fudbal i futcal, Pulastik sportske površine, oprema za edukaciju fizičku pripremu ... Reuther sistem čiji su patenti uključeni u proizvode Speith Gymnastics i Schelde sports U proteklom periodu je isporučena sledeća vrhunska gimnastička oprema Gimnastičkom klubu Soko Pirot – Airtrack superior - Janssen Fritsen , GK Ritam - Ruma gimnastičku trambolinu - Janssen - Fritsen i Sportskom centru Pirot vrhunski dvovisinski razboj Bern - Speith Gymnastics