GR Sport je od 2017. godine započeo distribuciju sportske opreme Janssen - Fritsen grupe u okviru koje su objedinjeni proizvođači vrhunske sportske opreme : Janssen Fritsen, oprema za fizičku pripremu, sportska oprema za decu, tramboline, oprema za penjanje, Air oprema, strunjače, oprema za sve sportove, parkure, oprema za balansiranje Speith Gymnastics, vrhunska gimnastička oprema sa FIG sertifikatima Schelde sports international, oprema za fizičku pripremu, vrhinske mobilne košarkaške konstrukcije, oprema za odbojku, rukomet, badminton, tenis, Korfball & Net ball, Fudbal i futsal Adec koji proizvodi opremu za košarku, odbojku, rukomet, badminton, tenis, kordbal i netbal, Fudbal i futcal, Pulastik sportske površine, oprema za edukaciju fizičku pripremu ... Reuther sistem čiji su patenti uključeni u proizvode Speith Gymnastics i Schelde sports U proteklom periodu je isporučena sledeća vrhunska gimnastička oprema Gimnastičkom klubu Soko Pirot - Airtrack superior - Janssen Fritsen , GK Ritam - Ruma gimnastičku trambolinu - Janssen - Fritsen i Sportskom centru Pirot vrhunski dvovisinski razboj Bern - Speith Gymnastics